RUSINSKE PJESME ODJEKIVALE BOTANIČKIM VRTOM

Na obilježavanje Dana nacionalnih manjina Grada Zagreba, manifestaciju koja traje tjedan dana, 20. lipnja 2020. stigli su Rusini iz Vukovara i okolice te održali koncert rusinskih narodnih pjesama u Botaničkom vrtu u Zagrebu. Nastupili su Savez Rusina Vukovar, KUD-ovi «Joakim Govlja» iz Mikluševaca i «Joakim Hardi» iz Petrovaca. Manifestaciju je organizirala Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, a prisustvovali su joj predstavnik rusinske nacionalne manjine Grada Zagreba Mihajlo Timko, Juraj Bahnik, predsjednik Koordinacije, Zoltan Balaž Piri, tajnik, predstavnik turske nacionalne manjine Grada Zagreba Bari Ahmedi, te pripadnici ostalih manjina.

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top