Bari Ahmedi

Bari Ahmedi   * Rođen 10. siječnja 1965. u Zagrebu. * Osnovnu školu i gimnaziju, program na turskom jeziku, završio u Gostivaru u Makedoniji. * Studij prava upisao 1983. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. * Nakon odslušane tri godine studija i položenih svih ispita zbog osobnih zdravstvenih tegoba i smrti oca napušta studij i […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top